Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • de Pabo en de veiligheid van het bewegende en spelende kind

    De opleiding tot leraar basisonderwijs geeft de afgestudeerde leerkracht de bevoegdheid om aan kleuters bewegingsonderwijs te geven en aan alle groepen ‘brede context’ activiteiten. Deze brede contextactiviteiten omvatten al het…

    Artikel in vaktijdschrift
  • Deze uitgave is een weergave van het seminar dat op 17 maart 2005 is georganiseerd door Bosselaar & Strengers Advocaten voor vrijwilligersorganisaties, verenigingen, stichtingen en andere organisaties die met vrijwilligers…

    Brochure