Spring naar content

3 publicaties gevonden

  • In een prospectief onderzoek onder 3436 bankmedewerkers is het verband onderzocht tussen leefstijlverandering en verzuim. Voor het onderzoek zijn vier databestanden gekoppeld, de antwoorden op de leefstijlenquêtes uit 2006 en…

    Artikel in vaktijdschrift
  • BRAVO staat voor gezonde leefgewoonten: meer Bewegen, niet Roken, matig zijn met Alcohol, gezonde Voeding en Ontspanning. Binnen de banksector is een webenquête, de BRAVO Lifestyle Check ontworpen waarmee het…

    Artikel in vaktijdschrift