Spring naar content

6 publicaties gevonden

 • Gemeenten ondersteunen werkloze burgers onder andere met re-integratietrajecten. Inzet van de sportclub biedt hierbij mogelijkheden om mensen te helpen naar meer maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie. De mogelijkheden van de sportclub…

  Online artikel
 • tussenevaluatie lokale coalities Kracht van Sport

  Met sport als middel wil het Oranje Fonds de sociale samenhang in onze maatschappij versterken. Dat gebeurt via het programma ‘Kracht van Sport’, waarbinnen het fonds samen met NISB en…

  Website
 • binden, inspireren, deel 2, de resultaten van proeftuinprojecten nieuwe sportmogelijkheden

  Sportverenigingen zullen continu moeten kunnen inspelen op veranderende wensen van de kritische sportconsument. Vanaf 2008 hebben verenigingen in 22 Proeftuinen de kans gekregen om te experimenteren met vernieuwend sportaanbod. Ze…

  Boek
 • binden, inspireren, de resultaten van Proeftuinen nieuwe sportmogelijkheden

  Het continu kunnen vernieuwen en inspelen op de wensen van de kritische sportconsument, is voor de toekomst van sportverenigingen essentieel. Hoe hieraan invulling gegeven kan worden is gedurende vier jaar…

  Boek