Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • meer begrip voor medeleerling met een handicap

    Een klasgenootje met een handicap, wat betekent dat voor hem of haar? En hoe voelt het om te sporten als je blind bent of in een rolstoel zit? Kinderen ervaren…

    Artikel in vaktijdschrift
  • Naar aanleiding van het artikel ‘Oproep ervaring met rolstoelers in de les bewegingsonderwijs’ in de Lichamelijke Opvoeding van april 2010, kregen we een aantal reacties. Een daarvan was van het Fonds Gehandicaptensport en…

    Artikel in vaktijdschrift