Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • opvattingen over kwalitatief goede buitenschoolse opvang in Nederland

    Het onderzoek dat voor u ligt is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Aanleiding voor het onderzoek was de motie Koser Kaya waarin gevraagd werd…

    Rapport
  • Onderzoek waarin de centrale vragen luiden: welke knelpunten ondervinden potentiële topsporters in het MBO bij de combinatie van hun onderwijsopleiding en de beoefening van hun sport? En: welke voorzieningen zijn…

    Boek