Spring naar content

45 publicaties gevonden

 • Hoe kijken we in de gymles naar een speels kind? Als spelen belangrijk is, mag een kind dan op een speelse wijze mee doen in de gymles? Wat is speels?…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In de praktijkstudie over ‘expliciet leren als toegift op impliciet leren’ wordt gesteld dat de vaktaal die de leerkracht gebruikt bij het geven van verbale leerhulp impliciet doorwerkt op het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In de afgelopen kerstvakantie zag ik mijn elfjarige kleinkind, Kees, Bottle flippen. Voor mij een nieuwe bewegingsactiviteit: het met een draai opgooien van een flesje water, zodat deze bij de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Er is een deel van onze collega’s voor wie de terminologie van dit artikel gesneden koek is. Ze zijn ermee opgegroeid. Anderen zijn ook met de materie bezig maar meer…

  Artikel in vaktijdschrift
 • het begeleiden van de lesgever en beweger als parallelproces

  De wijze van begeleiden van een beginnende lesgever is niet alleen afhankelijk van de mogelijkheden van de (stage)begeleider en de lesgever, maar is vooral afhankelijk van de klas waar de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Er staat een digitale lessenreeks op internet waarmee basisschoolkinderen (groep 6/7/8) door het meedoen met twintig korte instructievideo’s leren jongleren met drie ballen, terwijl ze ook de rekentafels oefenen.

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het topic van dit magazine is de aansluiting tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Idealiter zou er sprake moeten zijn van naadloos doorlopende leerlijnen, maar in de praktijk lijken het soms…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Op vrijdag 30 september waren 150 KVLO-leden bij elkaar om over deze vraag met elkaar te debatteren en vervolgens adviezen te geven aan de staatssecretaris over het eindadvies onderwijs2032. Hieronder…

  Artikel in vaktijdschrift