Spring naar content

55 publicaties gevonden

 • Op de vorige pagina staat het gedicht Frekie van Willem Wilmink. In zes coupletten staat de essentie van goed beweegonderwijs beschreven. Theoretische concepten hebben vaak veel woorden nodig om de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • wie ben ik als snowboarder?

  Wat is mijn beweegidentiteit bij het snowboarden? Deze vraag kwam aan de orde na het zien van filmopnames van mijn eigen snowboarden. De beelden kwamen niet overéén met het beeld…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Leerkrachten schakelen vaak leerlingen in als helpers. Zij vinden het thema Bewegen regelen om meerdere redenen belangrijk: zelfstandigheid van leerlingen vergroten, beweegtijd maximaliseren en instructietijd minimaliseren. Uit onderzoek blijkt dat…

  Boek
 • Niveauduidingen in het bewegingsonderwijs komen steeds meer in de aandacht. In artikelen in dit magazine en in andere boeken en publicaties wordt hier met regelmaat aandacht aan besteed. In deze…

  Artikel in vaktijdschrift
 • beoordelen

  In het eerste deel van deze artikelenreeks zijn drie functies van niveauduidingen benoemd: observeren, beoordelen en beïnvloeden (leerhulp geven). Het tweede deel gaat over de beoordelingsfunctie die noodzakelijk verbonden is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een praktijkrelevant onderzoek

  De leerstoel en het promotietraject wilden niet alleen een wetenschappelijke bijdrage leveren aan het werkveld, maar ook een praktische, zodat vakleerkrachten handvatten zouden krijgen om kinderen op een betere wijze…

  Artikel in vaktijdschrift
 • gedachten ter nagedachtenis aan Ruud ten Haaft

  Dit verhaal is een combinatie van een in memoriam en een verhandeling over een collega die medeauteur was van een boek over bewegingsonderwijs voor een speciale doelgroep: de kleuters. Omdat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In Lichamelijke Opvoeding Magazine 1 van januari 2021 struikelde ik drie keer over de term affordance. De aanleiding van dit artikel is of de vertaling van affordances in uitdagingen recht…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Tijdens een minisymposium op 15 september 2021 staat het thema: “Leerplanontwikkeling bewegingsonderwijs in het PO; toen en nu” centraal. Tegelijk neemt Marco van Berkel afscheid van SLO. Een mooie aanleiding…

  Artikel in vaktijdschrift