Spring naar content

54 publicaties gevonden

 • voorbeelden van en suggesties voor bewegingsonderwijs in de basisschool; aanwijzingen voor de samenstelling van een schoolwerkplan bewegingsonderwijs

  Deze rapportage is bedoeld om het proces van schoolwerkplanontwikkeling te ondersteunen. Aangegeven wordt welke onderwerpen in het deelschoolwerkplan bewegingsonderwijs aan bod kunnen komen. Daarnaast worden ook tekstvoorbeelden gegeven. 

  Rapport
 • basisthema's in bewegingsonderwijs en sport op school

  In dit boek komen een aantal basisthema’s naar voren die betrekking hebben op het bewegingsonderwijs en sport op school. Thema’s, zoals: uitgangspunten en doelstellingen, context van het onderwijs, de voorbereiding,…

  Boek
 • Het basisdocument bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs verschijnt in mei en sluit aan op het basisdocument voor het basisonderwijs. Berend Brouwer gaf in een artikel in LO nr.2, 2007…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het Basisdocument bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs is in mei verschenen en sluit aan op het basisdocument voor het basisonderwijs. In een artikel in LO nr.2, 2007 worden doel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Badminton is een erg aantrekkelijk spel voor het basisonderwijs. Een shuttle raken en deze in de lucht slaan of ergens naar toe slaan is een vaardigheid die kleine kinderen al snel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Overgewicht staat volop in de belangstelling. Tal van organisaties zoals GGD’s, NIGZ, het Voedingscentrum, brancheorganisaties van de voedingsmiddelen – industrie maar ook ministeries, richten zich vooral op het basisonderwijs om…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In de serie sportkennismakingsmappen die diverse sportbonden ontwikkelen in samenwerking met SLO is onlangs de map Kennismaken met honkbal en softbal verschenen. De lessen die in deze map zijn uitgewerkt proberen…

  Artikel in vaktijdschrift