Spring naar content

54 publicaties gevonden

 • drijfnat, voortgezet zwemmen

  Dit pakket biedt de docent mogelijkheden om het zwemonderwijs meer inhoud te geven. Aan het pakket ligt ten grondslag dat op heel veel verschillende manieren in en om het water…

  Boek
 • bewegingsonderwijs voor de basisschool, seizoengebonden en thematische bewegingsactiviteiten

  In dit boek worden verschillende vormen van bewegingsonderwijs genoemd die je kunt doen naar aanleiding van een thema of een seizoen voor basisschoolleerlingen. In het boek staan veel praktische voorbeelden…

  Boek
 • bewegingsonderwijs voor de basisschool, gymnastiek

  Het boek behandelt hoe gymnastiekles te geven op de basisschool. Het boek is gericht op leerkrachten in het basisonderwijs. De verschillende bewegingsvormen die gymnastiek kent worden in aparte hoofdstukken genoemd.…

  Boek
 • methodisch/didactische uitwerkingen

  Het vervolg op Basisdocument bewegingsonderwijs deel 1, waarin 12 leerlijnen worden beschreven en tussendoelen worden gesteld. Er wordt nader ingegaan op methodisch/didactische aspecten van de diverse leerlijnen. Dit boek probeert…

  Boek
 • brochure met antwoorden op veel gestelde vragen over sportoriëntatie en -keuzeprogramma's in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs

  In deze brochure ‘Sportoriëntatie en -keuze’ komen 24 veel gestelde vragen aan de orde over het opzetten van sportoriëntatieprogramma’s in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De brochure is bedoeld…

  Brochure
 • voorlichtingsbrochure havo/vwo, actuele stand van zaken invoering tweede fase

  Met deze brochure informeren de auteurs docenten over de actuele stand van zaken voor het vak lichamelijke opvoeding in verband met de invoering van de vernieuwde tweede fase in 1998.…

  Brochure
 • basisthema's in bewegingsonderwijs en sport op school

  Het vroegere vormingsvak lichamelijke opvoeding heeft zich in vijftig jaar tijd ontwikkeld tot een basisvak dat leerlingen voorbereidt op een zelfgekozen en zelfstandige deelname aan de wereld van sport en…

  Boek
 • Als uitgangspunt van dit boek wordt het vakconcept bewegingsonderwijs in het basisonderwijs uitgewerkt. Het gaat daarbij onder andere om een omschrijving van de algemene doelstelling van het bewegingsonderwijs, om de…

  Boek
 • Deze brochure behandelt nieuwe ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs: de mogelijkheden wat betreft personele inzet worden besproken en veel gestelde vragen beantwoord. Deze brochure is bedoeld voor schoolleiders, vakleerkrachten en overheidsmedewerkers…

  Brochure
 • leerlijnen, tussendoelen en methodisch/didactische uitwerkingen

  Standaardwerk voor het bewegingsonderwijs op de basisschool, waarin leerlijnen en tussendoelen voor een longitudinale lijn van 4 t/m 12 jaar centraal staan. Uitvoerig worden de methodisch/didactische aspecten beschreven van activiteiten…

  Boek