Spring naar content

32 publicaties gevonden

 • bijdrage geschreven voor het IX world sport for all congress, Papendal, 29 oktober 2002

  Medio 2000 heeft de sector Topsport van NOC*NSF een topsportindex gepresenteerd. Deze topsportindex is bedoeld als een graadmeter van de prestaties in de Nederlandse topsport. Na de succesvolle introductie van…

  Rapport
 • deelrapportage zwembaden, eindconcept

  Deze rapportage maakt deel uit van een onderzoek naar de behoefte aan ruimte voor sport in de gemeente Den Haag, nu en in de toekomst. Aanleiding voor dit onderzoek is…

  Rapport
 • De dienst Ruimte en Groen van de provincie Zuid-Holland heeft in de loop der jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van diverse grootschalige recreatiegebieden in de…

  Rapport
 • rapportage van een onderzoek naar de deelname van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse Rotterdammers van de 1e en 2e generatie aan onder andere cultuur, openluchtrecreatie en sport in 1999

  Op verzoek van een aantal landelijke instellingen en diverse afdelingen en diensten van de gemeente Rotterdam heeft het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) in het najaar van 1999 een…

  Rapport
 • analyse van de input van BOS-impulsprojecten

  Dit rapport betreft onderzoek naar de input van de BOS-impulsregeling. Het bevat een analyse van de input van alle BOS-projecten in de drie BOS-tranches.

  Rapport
 • over de ontwikkeling van sociaal kapitaal door allochtonen in eigen en gemengde sportverenigingen

  Veruit de meeste allochtonen die in verenigingsverband sporten, doen dat in een gemengde setting. Sommigen kiezen voor sportbeoefening in eigen kring. In de beleidssfeer wordt de oprichting en instandhouding van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • sportbeleid in Dordrecht - evaluatie en perspectieven voor de toekomst

  Dit rapport bevat een evaluatie van het gemeentelijk sportbeleid in Dordrecht en aangrijpingspunten voor het sportbeleid in de komende jaren. Een belangrijke interne reden voor dit onderzoek is het voornemen…

  Rapport
 • De RCO (Richtlijn Cultuurparticipatie Onderzoek) is bedoeld om gemeenten een instrument in handen te geven dat hen in staat stelt via bevolkingsonderzoek de lokale cultuurparticipatie te meten en onderling te…

  Rapport