Spring naar content

10 publicaties gevonden

 • rapportage, 5-meting eerste tranchegemeenten, 4-meting tweede tranchegemeenten, 3-meting derde tranchegemeenten, 2-meting vierde tranchegemeenten, 1-meting vijfde tranchegemeenten

  In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is afgesproken dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zorgdraagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe…

  Rapport
 • rapportage 4-meting 1e tranchegemeenten, 3 meting 2e tranchegemeenten, 2-meting 3e tranchegemeenten en 1-meting 4e tranchegemeenten

  In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is afgesproken dat de VNG zorg draagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt jaarlijks een…

  Rapport
 • rapportage, 4-meting 1e tranchegemeenten, 3-meting 2e tranchegemeenten, 2-meting 3e tranchegemeenten en 1-meting 4e tranchegemeenten

  In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is afgesproken dat de VNG zorg draagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt jaarlijks een…

  Rapport
 • kring 2

  De verschillen tussen gemeenten in het sportbeleid en in de uitvoering daarvan zijn groot. Grotere gemeenten hebben meer middelen om invulling te geven aan het sportbeleid dan kleinere gemeenten. Het…

  Rapport
 • kring 3

  De verschillen tussen gemeenten in het sportbeleid en in de uitvoering daarvan zijn groot. Grotere gemeenten hebben meer middelen om invulling te geven aan het sportbeleid dan kleinere gemeenten. Het…

  Rapport
 • rapportage 2-meting 1e tranchegemeenten en 1-meting 2e tranchegemeenten

  Het kabinet heeft samen met de VNG, de gezamenlijke bestuurlijke onderwijsorganisaties, het NOC*NSF en de Cultuurformatie zich ten doel gesteld in 2012 tenminste 2.500 combinatiefuncties te hebben gerealiseerd. Dit gezamenlijk…

  Rapport
 • geïnspireerd op weg met combinatiefuncties sport en onderwijs

  Deze publicatie start met de pilots uit het primair onderwijs, gevolgd door pilots uit het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en sluit af met de pilots uit…

  Rapport
 • eindrapportage van het onderzoek naar combinatiefuncties school en sport in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs

  De Alliantie School en Sport samen sterker is in het leven geroepen om jongeren te stimuleren levenslang te sporten en te bewegen. De Alliantie heeft als doel gesteld dat in…

  Rapport