Spring naar content

26 publicaties gevonden

 • op weg naar een gemeenschappelijke aanpak

  Gebrek aan materiaal, afgekeurd en kapot materiaal. In de gemeente Houten klaagden de vakleerkrachten steen en been over de staat van de Houtense gymzalen. De slechte staat van de inrichting…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de kracht van het zelfevaluatierapport

  Veel basisscholen werken nog steeds met een schoolrapport waarop voor gym inzet, toestellen en spel staan die met een bolletje ingevuld moeten worden op zwak, voldoende, ruim voldoende en goed.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • het digitale leerlingvolgsysteem bewegingsonderwijs voor Cluster 3

  Het Mulier Instituut heeft recent een onderzoek gedaan naar het meten van motorische vaardigheden in het speciaal onderwijs. Daaruit blijkt dat op dit moment VolgMij Speciaal het meest geschikt is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • proefproject Lekker Fit! op Rotterdamse basisscholen, eindrapportage

  In de gemeente Rotterdam kunnen basisscholen deelnemen aan het gemeentelijke Lekker Fit!-programma. Lekker Fit!-basisscholen bieden extra aandacht aan een gezonde en actieve leefstijl van alle leerlingen. Om verder gericht bij…

  Rapport
 • over leren reguleren

  Kinderen leren in de basisschooltijd met elkaar samenwerken. Zonder dat planmatig onderwijs gegeven wordt in het leren samenwerken, zien we dat kinderen in een goede groep acht vaak heel sociaal…

  Artikel in vaktijdschrift
 • herzien kader voor het opleiden van vakspecialist bewegingsonderwijs via pabo

  Het belang van goed leren bewegen kwam in 2018 in diverse media weer duidelijk naar voren. Kinderen anno nu bewegen niet alleen te weinig, ook blijkt uit onderzoek dat hun…

  Artikel in vaktijdschrift
 • met extra beweegmomenten tijdens een schooldag (3)

  Met het rapport ‘plezier in bewegen’ hebben de gezamenlijke adviesraden dit najaar opgeroepen tot dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen op school (1). Daarmee wordt de noodbel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • met extra beweegmomenten tijdens een schooldag (2b)

  Met het rapport ‘plezier in bewegen’ hebben de gezamenlijke adviesraden dit najaar opgeroepen tot dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen op school (1). Daarmee wordt de noodklok…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Met het rapport ‘plezier in bewegen’ hebben de gezamenlijke adviesraden dit najaar opgeroepen tot dagelijks twee keer een half uur sporten en bewegen op school (1). Daarmee wordt de noodbel…

  Artikel in vaktijdschrift