Spring naar content

23 publicaties gevonden

 • eindrapportage KIEM Sport 2021

  Changing Views is een onderzoeksproject in de Maastricht. Het doel was om passend beweegstimuleringsaanbod te ontwikkelen om het gebruik van de openbare ruimte te optimaliseren en kinderen, vooral degenen die…

  Rapport
 • wat verandert er inhet beweeggedrag van leerlingen en waar vindt de verandering plaats?

   Naarmate leerlingen ouder worden, lijkt de fysieke activiteit van leerlingen af te nemen. Dit terwijl het aantal gereguleerde uren lichamelijke opvoeding toeneemt in het voortgezet onderwijs (VO) ten opzichte van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De LO-docent is vaak niet de enige beweegprofessional in en rondom een school die zich bezighoudt met beweegstimulering van kinderen om ze voldoende te laten bewegen. Ook bijvoorbeeld een buurtsportcoach…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de invloed van tijdsperiodes en intensiteit van bewegen

  Het fundament om een leven lang te bewegen wordt gelegd in de kleuterperiode en daarbij is het essentieel dat kinderen op jonge leeftijd motorisch vaardig zijn. Om kinderen beter te…

  Artikel in vaktijdschrift
 • the need for ecological moderation analyses - an application to diet and physical activity at childcare

  Background: The ecological perspective holds that human behavior depends on the interaction of different environmental factors and personal characteristics, but it lacks validation and operationalization. In the current paper, an…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift