Spring naar content

125 publicaties gevonden

 • Blog van David Romijn op de website van Sport & Strategie over het verschil in schaatsdeelname tussen verschillende inkomensgroepen.

  Artikel in vaktijdschrift
 • analyse van de gemeentelijke sporthalbehoefte op lange termijn

  Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verschaffen in de (toekomstige) behoefte aan gemeentelijke sporthallen in de gemeente Apeldoorn, in het bijzonder de behoefte aan sporthal Zuiderpark. Om…

  Rapport
 • voortgangsrapportage Actieplan ‘naar een veiliger sportklimaat’

  In 2011 ging het programma Naar een veiliger sportklimaat (VSK) van start. Het programma liep oorspronkelijk tot en met 2016, maar is met twee jaar verlengd. Per jaar is voor…

  Rapport
 • ruimtelijke behoefte en spreiding van binnensportaccommodaties in Maassluis

  In deze rapportage staat de volgende onderzoeksvraag centraal: wat is de ontwikkeling van de behoefte aan binnensportaccommodaties (sporthallen/sportzalen/gymzalen) in Maassluis, tegen de achtergrond van demografische ontwikkelingen en trends in de…

  Rapport
 • onderzoek naar de behoefte aan binnen- en buitensportvoorzieningen in de periode 2015, 2020 en 2030

  Deze rapportage brengt de huidige en toekomstige behoefte aan sportruimte in beeld voor de georganiseerde buitensport (voetbal, hockey, korfbal, atletiek, tennis en honk- en softbal) en de binnensport in de…

  Rapport
 • onderzoek naar de behoefte aan buiten- en binnensportvoorzieningen in 2016, 2020 en 2030

  De gemeente Ede wil beschikken over inzicht in de behoefte aan gemeentelijke sportaccommodaties nu en in de toekomst. Deze rapportage brengt de huidige en toekomstige benodigde capaciteit aan buiten- en…

  Rapport
 • Sportief Capelle wil als beheerder van de gemeentelijke sportaccommodaties in Capelle aan den IJssel onderzoeken wat de gebruikers van de sportaccommodaties van de dienstverlening van Sportief Capelle vinden en verwachten…

  Rapport
 • over ontwikkelingen in deelname van meisjes- en vrouwenvoetbal

  In deze rapportage gaan de onderzoekers in op de cijfermatige ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. De centrale vragen hierbij zijn: in welke mate het vrouwenvoetbal groeit, zowel absoluut als relatief; welke…

  Rapport
 • De doelstelling van de SportklimaatApp luidt als volgt: een zo volledig en ongekleurd mogelijk beeld krijgen van het brede scala aan (on)sportieve handelingen dat tijdens diverse sportwedstrijden plaatsvindt. In het…

  Rapport
 • voortgangsrapportage actieplan ‘naar een veiliger sportklimaat’

  In deze vierde VSK Monitor zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het programma bijeengebracht. Evenals in eerdere jaren zijn hiervoor gegevens vanuit meerdere bronnen gebruikt. De cijfers laten zien dat het…

  Rapport