Spring naar content

5 publicaties gevonden

 • onderzoek naar de demografische gegevens, sportwensen en sportaanbod voor mensen met een beperking in de provincie Flevoland

  Het onderzoek moet inzicht geven in (I) hoeveel inwoners van de provincie Flevoland een beperking hebben, (II) om welke soorten beperkingen het gaat en (III) in welke mate deze voorkomen.…

  Rapport
 • doelgroepbeschrijving

  Deze verkenning is de uitkomst van de oriëntatie door ‘’Kenniscentrum Sport’ naar de mogelijke doelgroepen van mensen met een (lichamelijke) beperking en/of chronische ziekte die in aanmerking komen voor een…

  Rapport
 • een kwalitatief onderzoek naar besluitvorming binnen sportverenigingen

  De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Welke eigenschappen (van een sportvereniging) zijn van invloed op het besluitvormingsproces met betrekking tot bestuurlijke vernieuwing bij sportverenigingen? Het onderzoek…

  Scriptie