Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • geïnspireerd op weg met combinatiefuncties sport en onderwijs

    Deze publicatie start met de pilots uit het primair onderwijs, gevolgd door pilots uit het speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en sluit af met de pilots uit…

    Rapport