Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • werpen met verschillende soorten ballen

    Volgens onderzoek kan differentieel leren tot grote prestatieverbeteringen van sporters leiden. Om differentiële lessen binnen het onderwijs te rechtvaardigen is er echter onvoldoende onderzoek gedaan naar differentieel leren specifiek gericht op het…

    Artikel in vaktijdschrift