Spring naar content

9 publicaties gevonden

 • een overzicht van kansen en mogelijkheden per levensfase & economische baten

  In deze factsheet staat per levensfase een overzicht van effectieve en kansrijke interventies en beleidsmaatregelen. Het overzicht van interventies wordt ingeleid door principes voor de succesvolle aanpak ten behoeve van mentale…

  Factsheet
 • een verkenning naar de relatie tussen ruimtelijke ordening en gezondheid vanuit het ruimtelijke, milieu- en volksgezondheidsdomein

  Al lange tijd wordt geprobeerd de gezondheid te verbeteren via de inrichting van de leefomgeving. Voor een slimme en gezonde ruimtelijke inrichting is een goede samenwerking nodig tussen professionals uit…

  Rapport
 • over het gebruik van erkende interventies

  Het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) onderzocht samen met Movisie en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) in 2014 het gebruik van erkende interventies. De analyse van gegevensbronnen…

  Rapport
 • beweegaanbod dat 'werkt' / sterke interventies

  Gemeenten, instellingen, adviseurs en bedrijven die een manier zoeken om mensen meer te laten sporten of bewegen, kunnen kiezen uit een veelkleurig palet aan interventies. Dat is verheugend, maar ook…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een gezamenlijk initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het RIVM Centrum Gezond Leven

  Het erkenningstraject wordt breed gewaardeerd en heeft de afgelopen jaren goed gefunctioneerd: het maakt de kwaliteit van interventies voldoende inzichtelijk en het stimuleert de kwaliteitsverbetering bij de ontwikkeling van interventies.…

  Rapport