Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • een inventariserend onderzoek

    Dit rapport bevat de verslaglegging van een inventariserend onderzoek naar kwaliteitsbeleid in de sportgezondheidszorg. De verslaglegging bestaat uit een viertal delen: de voorbereiding (hoofdstuk 1 tot en met 4), het…

    Rapport