Spring naar content

4 publicaties gevonden

 • programmering van toekomstig onderzoek

  Dit rapport is in opdracht van het NISGZ tot stand gekomen vanuit het Janus Jongbloed Research Centrum van de Rijksuniversiteit Utrecht. Het rapport is geschreven met het oog op de…

  Rapport
 • measures in motion, inventarisatie van wetenschappelijke gegevens en formulering van aanbevelingen ter ondersteuning van actiegericht beleid inzake sport en (volks)gezondheid

  Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is door de vakgroep Medische Fysiologie en Sportgeneeskunde een inventarisatie uitgevoerd van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de…

  Rapport
 • Verslag van een onderzoek naar aard en omvang van sportbeoefening en sportblessures in Nederland in de jaren 1992-1993. In het boek wordt een vergelijking gemaakt van de omvang van de…

  Boek
 • Overzicht van de relaties tussen sporten en bewegen en gezondheidsvraagstukken, waarbij uitvoerig ingegaan wordt op methodologie, risicoprofielen en varianten van sport en gezondheid. De auteurs vertalen onderzoeksresultaten naar concreet toepasbare…

  Boek