Spring naar content

28 publicaties gevonden

 • hoe leerkrachten hun eigen deelschoolwerkplan bewegingsonderwijs kunnen opstellen

  Dit boek is het eerste boek uit de reeks ”Didactiek van het bewegingsonderwijs en de sport”. Dit boek (Naar een werkplan bewegingsonderwijs) biedt leerkrachten in het basis-, voortgezet- en speciaal…

  Boek
 • evaluatieonderzoek naar het leren en het onderwijzen in - vooral - het voortgezet onderwijs

  Dit rapport betreft het EVALO-project waarin onderzoek is gedaan naar het wat, hoe en waarom van het bewegingsonderwijs zoals dat vooral bij VO-coaches in het noorden van het land wordt…

  Rapport
 • Ook in het kader van dit topic wordt het kwaliteitsonderzoek van Edwin Timmers, dat al meerdere keren in het blad aandacht heeft gehad, aangehaald. Wat en hoe willen we leerlingen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het Kenniscentrum van het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen voerde in het kader van het project ‘Kwaliteit van lichamelijke opvoeding’ het zgn. EVALO-onderzoek uit. De centrale vraag was:…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In een vorig artikel (‘Leuk leren leren’) werd benadrukt dat ‘leren leren’ noodzakelijk is voor het zelfstandig leren handelen van leerlingen én het door hen laten benutten van transfermogelijkheden. Het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Je kunt op verschillende manieren tegen ontwikkelingen in ons vak aankijken. Hieronder mijn kijk, opgehangen aan een vijftal thema’s. Mijn standpunten komen mede voort uit een onderzoek naar wat er in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In een eerder artikel (‘Leuke linken leggen’) heb ik geschreven dat het pendelen (de ‘heen en weer’- actie) van docent én leerlingen tussen beleven, leren én leren leren om verschillende…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Tijdens de studiedag voortgezet onderwijs in Groningen heeft Edwin Timmers zijn onderzoek aangehaald. Er zijn verschillende opvattingen van hoe de docent LO over leren denkt. Aan de hand van het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Didactiek behandelt de relatie tussen het leren (van de leerlingen) en het onderwijzen (van de leraar) aan de hand van de wat-, hoe-, en waarom-vraag. In dit artikel worden de…

  Artikel in vaktijdschrift