Spring naar content

28 publicaties gevonden

 • In LO 1 hadden we een topic over werkplekleren. Daarmee ging het over de kant van de opleiding die studenten in het veld de competenties laat verwerven. Niet alleen de studenten moeten…

  Artikel in vaktijdschrift
 • We zijn een leervak en willen leerlingen (beter) leren ‘sporten én bewegen’. Ze jaarlijks dus iets beter leren ‘daisy darten’ én beter leren spelen. Voor een deel van ons is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In 2007 is een serie artikelen verschenen waar in de titel het woord leuk verwerkt zat. Een les wordt leuk als de leerling in de gaten heeft wat gedaan moet…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat docenten LO wel gedreven zijn om hun vak uit te dragen, maar dat de wijze waarop bij een groot deel te weinig rendement in de zin van leren…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De laatste veertig jaar zijn er veel ontwikkelingen binnen ons vakgebied geweest die bepalend zijn voor de richting waarin ons vak zich beweegt. Edwin Timmers heeft literatuuronderzoek gedaan naar deze vakontwikkeling in Nederland waarover hij…

  Artikel in vaktijdschrift
 • speldidactische verkenningen

  Dit boek gaat in op de didactische bekwaamheid en bijbehorende vaardigheden. Als lesgever probeer je spelers beter te laten spelen en kun je al doende je eigen didactische bekwaamheid verbeteren.…

  Boek
 • naar een werkplan bewegingsonderwijs

  Nadrukkelijker dan ooit staan leerkrachten lichamelijke oefening voor de taak zich te verantwoorden en hun opdracht waar te maken. Planmatig werken is daarbij onmisbaar. Naar een werkplan bewegingsonderwijs biedt de…

  Boek
 • activerende didactiek voor gemotiveerd en ontwikkelend leren bewegen en sporten

  In dit boek beschrijft een groep docenten op een vooral praktijkgerichte wijze hoe het meer gemotiveerde en actieve leren van leerlingen kan worden bevorderd. Het is een zoektocht geworden naar…

  Boek
 • een onderzoek naar de effecten van een 'krachtige' leerwerkomgeving op de professionele ontwikkeling van Leraren In Opleiding (LIO's)

  In dit onderzoek wordt een antwoord op het volgende probleem gezocht: ‘Hoe ontwerpen opleiders, coaches en LIO’s een ‘krachtige’ leerwerkomgeving die de professionele ontwikkeling van LIO’s (in het vierde studiejaar…

  Rapport
 • een studieboek over bewegings- en met name spelonderwijs voor leerlingen in de eerste en tweede fase van het voortgezet onderwijs

  In dit boek is een verzameling lesbrieven te vinden die allemaal of voor een deel in de lessen bewegingsonderwijs aan bod komen. Je doet een bewegingsactiviteit of voert een taak…

  Boek