Spring naar content

28 publicaties gevonden

 • een leidraad voor (beter) handelen in bewegingssituaties

  Dit boek is bedoeld als achtergrondinformatie bij het geven van lessen lichamelijke opvoeding. Toch wil het zichzelf ook niet helemaal loskoppelen van de praktijk. Er is hier sprake van een…

  Handboek / handleiding
 • bewegingsonderwijs in de tweede fase van het voorgezet onderwijs, docentenhandleiding

  Het leerlingenboek ‘Tijd voor bewegen’ is ontwikkeld als hulp bij het lesgeven in lichamelijke opvoeding deelvak I (LO I). Dit is de verplichte lichamelijke opvoeding in de vernieuwde tweede fase…

  Werkboek / instrument
 • naar ontwikkelend bewegingsonderwijs

  Dit boek richt zich op docenten bewegingsonderwijs én op degenen die daarvoor in opleiding zijn. In welke functie ze ook (gaan) werken, een van hun hoofdtaken is: beleid maken en…

  Boek
 • een praktische filosofie voor een fysiek en mentaal actieve leefstijlontwikkeling

  In 2010 verscheen ‘Sport op maat’ (SOM), een handleiding bedoeld voor de sporter vanaf 30-35 jaar die wil nadenken over het meer verantwoord sporten bij het ouder worden. Tot nu…

  Boek
 • handreikingen voor een fysiek en mentaal actieve leefstijl van je 35e tot je 100e

  Dit boek biedt verschillende handreikingen over de manieren waarop het sporten in de verschillende leeftijdsfasen zelf kunt organiseren en hoe je een leven lang actief kunt blijven.

  Boek
 • ontwikkelen van (beter) leren sporten en bewegen

  Dit boek is ontwikkeld door opleiders van het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool in Groningen. Centraal staat het actief leren onderwijzen of sporten. Het is bedoeld als een leidraad…

  Boek
 • naar ontwikkelend bewegingsonderwijs

  Tweede, geheel herziene druk van het boek uit 1999, bedoeld voor studenten en docenten bewegingsonderwijs, waarin onder andere professioneel handelen van docenten bewegingsonderwijs, externe ontwikkelingen signaleren en koers kiezen, interne…

  Boek
 • bewegingsonderwijs in de tweede fase van het voortgezet onderwijs

  Boek voor leerlingen in bewegingsonderwijs dat een aantal vragen probeert te beantwoorden. Wat is de relatie tussen bewegen en gezondheid en hoe kan men fitter worden? Hoe worden bewegingsactiviteiten georganiseerd…

  Boek