Spring naar content

8 publicaties gevonden

 • een nieuwe keuzemogelijkheid voor behandeling enkelbandletsel

  Wie een enkelbandletsel oploopt en voor behandeling naar de dokter of fysiotherapeut gaat, had tot voor kort de keuze uit een tape of bracebehandeling. De aanbevolen braces waren semi-rigide enkelbraces…

  Online artikel
 • de echte wielrenner weet wat vallen is

  Wielrennen is een relatief veilige sport, maar het aantal wielrenners dat in het ziekenhuis belandt is de afgelopen jaren sterk gestegen. Om deze trend te keren ontwikkelde VeiligheidNL een lespakket…

  Artikel in vaktijdschrift
 • inzicht in activiteiten en resultaten, eindrapportage meerjarenbeleid 2008-2011

  Om de actieve leefstijl zo goed mogelijk te laten renderen is het belangrijk dat de negatieve gevolgen van sport en bewegen beperkt blijven. Hiervoor zijn in 2007 door VWS in…

  Rapport
 • inzicht in activiteiten en resultaten, tussenrapportage

  De binnen het meerjarenbeleid sportblessurepreventie 2008-2011 uitgevoerde activiteiten, geprioriteerde sporttakken en typen blessures (Kloet et al., 2008) staan in deze evaluatie centraal. Het betreft activiteiten die Consument en Veiligheid in…

  Rapport
 • In deze afstudeerscriptie is een kwantitatief onderzoek gedaan naar de mening van jongeren over de invulling van het breedtekorfbal.

  Rapport