Spring naar content

5 publicaties gevonden

  • Dit is een vervolgartikel in een reeks over leren judoën met een methodisch-didactische blik zoals dit op de Calo wordt gedoceerd. In dit artikel beschrijven we de eerste fase van…

    Artikel in vaktijdschrift
  • Deze proloog geeft de lezer een methodisch-didactische blik op de relationele inbedding van het leren judoën zoals die op de Calo wordt gedoceerd en die onze aankomende vakleerkrachten op pedagogische…

    Artikel in vaktijdschrift
  • In dit artikel valt te lezen hoe judo kan worden aangeboden, zodat leerlingen met diverse kwaliteiten en vaardigheden er blijvend aan mee kunnen doen en dat de docent bewegingsonderwijs niet…

    Artikel in vaktijdschrift