Spring naar content

28 publicaties gevonden

 • verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpulsprojecten uit de subsidierondes 2012, 2013 en 2014

  Dit is de derde rapportage over de Sportimpuls, waarin bevindingen van lokale projectleiders en samenwerkingspartners van de Sportimpulsprojecten uit de subsidierondes 2012, 2013 en 2014 zijn opgetekend. Wederom hebben onderzoekers…

  Rapport
 • onderzoek naar de economische effecten, het bezoekersprofiel en de bezoekerstevredenheid van het EK Inline Skaten 2013 in Almere

  De provincie Flevoland en Sportservice Flevoland willen bij de organisatie van sportevenementen in de provincie zicht hebben op de economische effecten van die evenementen. Monitoring en evaluatie spelen daardoor een…

  Rapport
 • verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls-projecten uit de eerste en tweede ronde

  In 2012 is het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) gestart, waarvan de subsidieregelingen ‘Sportimpuls’ en ‘Buurtsportcoaches’, onderdeel zijn (De Jong, Van Lindert & Van der Poel, 2013).…

  Verslag
 • In de periode januari tot en met maart 2013 is in de gemeente Assen een onderzoek uitgevoerd onder sportverenigingen uit de gemeente Assen met als doel inzicht te krijgen in…

  Rapport
 • Sportverenigingen spelen in de sportinfrastructuur van Breda een cruciale rol en de komende jaren zal de maatschappelijke functie van sportverenigingen bijzondere aandacht krijgen. Onder andere met behulp van advies vanuit…

  Rapport
 • onderzoek en advies over de organisatiestructuur van het bewegingsonderwijs en de direct betrokkenen in de gemeente Lelystad

  De gemeente Lelystad voert intensief beleid op het gebied van bewegingsonderwijs (BO). De gemeente heeft bijvoorbeeld een beleidsmedewerker BO in dienst. De taken van de beleidsmedewerker zijn de laatste jaren…

  Verslag