Spring naar content

56 publicaties gevonden

 • over de waarde van full contact vechtsport voor jongeren

  Dit onderzoek naar de waarde van full contact vechtsporten voor jongeren is een vervolg op een eerdere studie over de relatie tussen deze harde vormen van vechtsport en criminaliteit. In…

  Rapport
 • adviesrapport

  Eind mei 2018 is het onderzoeksrapport over de haalbaarheid van een sportfonds voor volwassenen met een minimuminkomen aan de gemeenteraad van Rotterdam aangeboden. DSP verrichtte dit onderzoek en kwam tot…

  Rapport
 • kwalitatief onderzoek naar motieven en belemmeringen om te sporten en bewegen

  DSP heeft in opdracht van de gemeente Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar de motieven, belemmeringen en behoeften op het gebied van sporten en bewegen van kwetsbare Utrechters. De onderzoeksvragen die…

  Rapport
 • sociale professionals in de breedtesport

  Verenigingsmanagers, verenigingsondersteuners, verenigingsadviseurs, combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches, sportconsulenten, schoolsportmedewerkers, sportstimuleringsmedewerkers, sportbuurtwerkers enz.: in Nederland is de afgelopen decennia een sportondersteuningssector ontstaan die in omvang nog steeds lijkt te groeien. Het gaat om…

  Rapport
 • Scouting Nederland

  In het onderzoek, waarvan deze rapportage verslag doet, is via een digitale enquête, verspreid onder ouders van jeugdleden bij Scouting, de waarde van buiten spelen vanuit het perspectief van ouders…

  Rapport
 • over de relatie tussen full contact vechtsport en criminaliteit

  In deze verkennende studie gaan de onderzoekers op zoek naar of en hoe criminaliteit binnen de full-contactvechtsportsector plaatsvindt en welke factoren hierbij een rol spelen. Omdat over dit onderwerp nog…

  Rapport
 • wat heeft het programma ‘Meedoen alle jeugd door sport’ opgeleverd?

  Ongeveer vijf jaar geleden eindigde het landelijke sportstimuleringsprogramma ‘Meedoen alle jeugd door sport’, dat vier jaar dáárvoor met veel tamtam werd gelanceerd als ‘Meedoen allochtone jeugd door sport’. Ik mocht…

  Online artikel
 • "regulering vechtsport is samenspel"

  Het doel van dit plan van aanpak is om een veiliger, beter gereguleerde en georganiseerde vechtsportsector te realiseren. De opstellers van het plan stellen onder meer voor een vechtsportautoriteit op te…

  Rapport
 • eindrapport van het onderzoek naar ontwikkelingen en beleidskeuzen van gemeenten inzake binnensportaccommodaties

  In opdracht van de directie Sportzaken van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) hebben Bureau Van Dijk, Van Soomeren en Partners (DSP) en het SGBO gezamenlijk een onderzoek…

  Rapport
 • een procesevaluatie van het Amsterdamse jongerensportplan topscore

  Eind 1998 heeft de gemeenteraad van Amsterdam groen licht gegeven voor de start van het jongerensportplan Topscore Amsterdam. Dit plan is gestoeld op twee belangrijke pijlers. De eerste is de…

  Verslag