Spring naar content

26 publicaties gevonden

 • een vakoverstijgend project in de praktijk

  In dit artikel geven we een vervolg op het artikel ‘Sportik – Wat beweegt kinderen in sport?’ (LO 2, 2008). We volgen Casper, een jonge docent LO die met Sportik als…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Alleen een programma sportoriëntatie en -keuze in de bovenbouw VO? Hoe kunnen leerlingen in de onderbouw al eerder kennismaken met zogenaamde actuele activiteiten? In het Basisdocument Bewegingsonderwijs onderbouw VO wordt…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In dit tweede artikel over frisbee in het voortgezet onderwijs ligt de nadruk op een lessenserie in het examenvak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij). In het eerste artikel lag het accent op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Frisbee is een uitstekend doelspel om samenspelen te bevorderen. In het eerste deel van dit artikel wordt een leerlijn frisbee als doelspel besproken en gekoppeld aan het Basisdocument VO. Het vervolg van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Welke plaats neemt het doen van onderzoek in het examenvak Bewegen Sport en Maatschappij (BSM) in? Welke eisen stel je aan de onderzoeksopdracht? Hoe leer je onderzoek doen? In dit artikel gaat…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Organiseren is één van de bijzondere opdrachten bij BSM waarin regelende taken bij uitstek geschikt zijn uit te voeren. Hoe het organiseren van sportdagen voor leerlingen met BSM een extra dimensie kan geven, wordt…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Begin februari 2010 ontvingen alle scholen die BSM aanbieden van SLO de publicatie BSM toetsvoorbeelden. De afgelopen twee jaar is er door de ontwikkelgroep hard gewerkt aan voorbeeldtoetsen voor theoretische en praktische opdrachten voor BSM.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • MTB outdoor (3)

  Freebiking in het voortgezet onderwijs is de tweede leerlijn die is ontwikkeld door het netwerk Freesport van de SLO. De dvd is bedoeld voor docenten lichamelijke opvoeding en kan tijdens de lessen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • MTB outdoor (2)

  Freebiking in het voortgezet onderwijs is de tweede leerlijn die is ontwikkeld door het netwerk Freesport van de SLO. De dvd is bedoeld voor docenten lichamelijke opvoeding en kan tijdens de lessen…

  Artikel in vaktijdschrift