Spring naar content

7 publicaties gevonden

 • van vereniging tot rijksbeleid : 2e herziene druk

  Dit boek behandelt het Nederlandse sportbeleid in drie delen. Deel 1 is inleidend van aard met een definiëring van sport en uitleg over beleid. In deel 2 wordt de beleidscyclus besproken,…

  Boek
 • bundeling van factsheets van verschillende typen buurtsportcoaches en hun werkwijze en bevinding

  In 2016 en 2017 heeft een evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie en opbrengsten van de Brede impuls combinatiefuncties plaatsgevonden, uitgevoerd door het Mulier Instituut en de hbo-opleidingen Sportkunde met subsidie…

  Factsheet
 • inspiratiedocument met stappenplan

  Op basis van de ervaringen van zeven Noord-Hollandse gemeenten hebben DSP en Sportservice een stappenplan ontwikkeld dat gemeenten helpt om systematisch en consistent beleid te ontwikkelen om de potentie van…

  Rapport
 • van vereniging tot rijksbeleid

  In Sportbeleid in Nederland wordt in drie delen de rode draad in het Nederlandse sportbeleid geschetst. Deel 1 vormt de basis met de definitie van sport, uitleg over beleid en…

  Boek
 • een verkenning in de regio Haarlem door De Denksportmakelaar naar de realisatiemogelijkheden van sociale netwerken en denksportcentra

  Doelgroep van dit rapport zijn in eerste instantie de bestuurders van de vele denksportverenigingen. Samen met sportbonden, overheden en andere maatschappelijke organisaties kan de kracht van de denksportvereniging gekapitaliseerd worden…

  Rapport
 • samenwerking in het publieke domein, een uitwerking van de economische theorie van de vereniging

  Scriptie met als centrale probleemstelling: wat is de betekenis van de economische aspecten van de maatschappelijke instituties (markt, publiek domein en overheid) voor de bewegende mens? Het doel van de…

  Rapport