Spring naar content

35 publicaties gevonden

 • bundeling van factsheets van verschillende typen buurtsportcoaches en hun werkwijze en bevinding

  In 2016 en 2017 heeft een evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie en opbrengsten van de Brede impuls combinatiefuncties plaatsgevonden, uitgevoerd door het Mulier Instituut en de hbo-opleidingen Sportkunde met subsidie…

  Factsheet
 • uitkomsten sport in tijden van ziekte

  Deze publicatie komt voort uit ‘Sport in Tijden van Ziekte’, een onderzoek naar verhalen over sport en bewegen bij chronische ziekte, specifiek gericht op betekenisgeving en zorgverlening. Centraal staan verhalen…

  Rapport
 • Deze publicatie komt voort uit het onderzoek Sport in Tijden van Ziekte. Dit is een onderzoek naar verhalen over sport en bewegen bij chronische ziekte, gericht op betekenisgeving en zorgverlening.…

  Factsheet
 • uitkomsten sport in tijden van ziekte

  Deze publicatie komt voort uit het onderzoek Sport in Tijden van Ziekte. Dit is een onderzoek naar verhalen over sport en bewegen bij chronische ziekte, specifiek gericht op betekenisgeving en…

  Rapport
 • Onderzoek laat zien dat de zwemvaardigheid van allochtone kinderen lager ligt dan die van hun autochtone leeftijdsgenootjes. Naast minder zwemvaardig, zijn allochtone kinderen meer afhankelijk van schoolzwemmen voor het behalen…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • Het W.J.H. Mulier Instituut voert op dit moment een landelijk onderzoek uit naar de invloed van de school(omgeving) op het beweeg- en sportgedrag van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. In dit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • eindresultaten uit een landelijk onderzoek

  Van 2008-2010 heeft het W.J.H. Mulier Instituut met subsidie van ZonMw het onderzoek School, Bewegen en Sport uitgevoerd. Hiermee zijn relaties tussen enerzijds de school, schoolomgeving en het schoolbeleid en anderzijds het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • jaargang 6, nummer 1

  In deze rapportage komt naar voren dat sport kansen biedt voor toeristisch Zeeland. De natuurlijke omgeving van Zeeland nodigt uit tot bewegen en biedt daardoor mogelijkheden voor de beoefening van een…

  Rapport
 • In dit hoofdstuk geven de auteurs een inventarisatie van de (cijfermatige) stand van zaken rond bewegingsonderwijs en sport in het basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Ze geven…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • sport, bewegen en onderwijs

  Dit hoofdstuk gaat over jeugd, sport en onderwijs. Hoe ziet het sport- en beweeggedrag van de schoolgaande jeugd anno 2010 er uit? Waar sporten of bewegen zij? Wie brengen de…

  Hoofdstuk in boek/rapport