Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • Bewegen en muziek blijft voor veel docenten LO een lastig activiteitengebied. De bewegingscultuur binnen bewegen en muziek verandert regelmatig, de ‘leuke’ muziek verandert, de voorbereiding vraagt tijd, het niveauverschil tussen…

    Artikel in vaktijdschrift