Spring naar content

2 publicaties gevonden

  • beweegbeleid op school

    Waar bereik je alle kinderen om ze een gezonde levensstijl aan te kunnen leren? Op school natuurlijk! In Nijmegen heeft een groot aantal basisscholen dat goed begrepen: zij rolden een actief sportbeleid…

    Artikel in vaktijdschrift
  • sport- en beweegbeleid in relatie tot kenmerken van de school en het gedrag van haar directeuren

    In dit rapport is het kwalitatief onderzoek beschreven gericht op de onderzochte relaties tussen kenmerken van de school, de gedragsdeterminanten van schooldirecteuren en de mate van het sport- en beweegbeleid.…

    Rapport