Spring naar content

5 publicaties gevonden

 • het European Physical Education Observatory project

  De Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) neemt sinds januari 2018 als waarnemend partner deel aan het European Physical Education Observatory (EuPEO) project. Een door de Europese Unie ondersteund project…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een goede match?

  Het Mulier Instituut heeft een onderzoek uitgevoerd naar leerlingvolgsystemen en formatief toetsen, waarbij de nadruk wordt gelegd op het primair onderwijs (PO) en het bewegingsonderwijs. Doel van dit onderzoek was…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een kwalitatief onderzoek naar hoe sportaanbieders in de gemeente Utrecht de toegankelijkheid van sportaccommodaties voor sporters met een beperking framen

  De Nederlandse overheid hecht veel waarde aan een volwaardige deelname van mensen met een beperking in de samenleving en daarom is er toenemende aandacht voor sporters met een beperking. Dit…

  Scriptie
 • een kwalitatief onderzoek naar de mogelijkheden om de implementatie van de 'Gezonde School' aanpak in het primair onderwijs in de gemeente Den Haag te optimaliseren

  De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Welke mogelijkheden zijn er in de gemeente Den Haag om de implementatie van de ‘Gezonde School’ aanpak in het primair onderwijs te…

  Scriptie