Spring naar content

6 publicaties gevonden

 • een verkenning naar de relatie tussen ruimtelijke ordening en gezondheid vanuit het ruimtelijke, milieu- en volksgezondheidsdomein

  Al lange tijd wordt geprobeerd de gezondheid te verbeteren via de inrichting van de leefomgeving. Voor een slimme en gezonde ruimtelijke inrichting is een goede samenwerking nodig tussen professionals uit…

  Rapport
 • een onderzoek naar het beweegvriendelijk inrichten van buurten

  De directe woonomgeving van mensen kan het bewegen stimuleren, mits de omgeving daartoe voldoende mogelijkheden biedt. Maar wanneer biedt een woonomgeving voldoende mogelijkheden voor bewegen? Dit is onderzocht in het…

  Rapport
 • op weg naar bewegingsvriendelijke wijken in Amsterdam

  Het onderzoek “De Gezonde Wijk” richtte zich specifiek op de invloed van de woonomgeving op het beweegpatroon van de bewoners van Amsterdamse wijken. Aan de hand van de analyses die…

  Rapport
 • In het onderzoek De Gezonde Wijk is gezocht naar relaties tussen de mate van bewegen van respondenten en de fysieke kenmerken van de buurt waarin zij wonen. Van de vier…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een onderzoek naar de relatie tussen fysieke wijkkenmerken en lichamelijke activiteit

  Het onderzoek “De Gezonde Wijk” draait om de vraag of de woonomgeving bewoners kan verleiden in het dagelijks leven vaker en meer te bewegen. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak…

  Rapport