Spring naar content

7 publicaties gevonden

 • Background: As a result of increasing urbanisation, people face the prospect of living in environments with few green spaces. There is increasing evidence for a positive relation between green space…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • preventie kan effectiever!, deelnamebereidheid en deelnametrouw aan preventieprogramma's in de zorg

  Deelnamebereidheid en deelnametrouw aan preventieprogramma’s in de zorg: is het wel nodig om daarover een overzichtstudie te maken? Het is immers vanzelfsprekend dat bij een grotere deelnamebereidheid en hogere deelnametrouw…

  Boek
 • organisatie van zorg, zelfmanagement, zelfredzaamheid en participatie

  Deze kennissynthese bevat een overzicht van de actuele informatie over de zorg voor mensen met chronische ziekten en gaat in op drie thema’s: de organisatie van de zorg, zelfmanagement, en…

  Rapport
 • de vroege opsporing van hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en nierziekten

  Dit rapport is een verslag van een onderzoek naar de opvattingen, attitude en werkwijze van Nederlandse huisartsen anno 2008 t.a.v. de primaire preventie van hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en…

  Rapport