Spring naar content

4 publicaties gevonden

 • ‘Sportpsychologie’ is het standaardwerk over sportpsychologie in de Nederlandse taal. Vertrekpunt voor het boek vormen sportpsychologische onderwerpen waar de sportpraktijk vragen over heeft. Het boek bestaat uit twaalf hoofdstukken: Inleiding…

  Boek
 • Dit rapport betreft een leidraad voor de introductie, ontwikkeling en uitvoering van een programma van mentale training en begeleiding ten behoeve van sportteams en een literatuurstudie naar groepsprocessen in sportteams…

  Rapport
 • concepts and applications

  Overzicht van de sportpsychologie dat zicht richt op motivatie, persoonlijkheid, leren en agressie.

  Boek
 • Sportverenigingen hebben te maken met een terugloop van het ledental. Het aanboren en inlijven van nieuwe doelgroepen, zoals senioren, is een strategie die de betreffende verenigingen kan helpen om het…

  Rapport