Spring naar content

37 publicaties gevonden

 • wat doet de Halo om studenten toe te rusten en tegelijkertijd ook de sport als derde opvoedingsmilieu te stimuleren?

  Het vak lichamelijke opvoeding (bewegingsonderwijs) heeft tot doel dat leerlingen beter leren bewegen vanuit een pedagogisch perspectief. Ze worden meer(voudig) bekwaam en enthousiast om nu en later deel te nemen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Ons vak is in beweging. Waar bewegingsonderwijs vroeger vooral gezien werd als onderwijs voor in de gymzaal, wordt het nu vanuit een breder perspectief bekeken. De invloed van bewegen op…

  Artikel in vaktijdschrift
 • hoe geven vakleerkrachten bewegingsonderwijs betekenis en vorm aan reguleringsdoelen?

  In het bewegingsonderwijs hebben reguleringsdoelen een belangrijke plek in het curriculum. Dat merken we niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd. Er zijn echter weinig studies over hoe dit in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Op Prinsjesdag 2022 worden traditiegetrouw alle kabinetsplannen bekend gemaakt. Een van de onderwerpen in de kabinetsplannen is dat de Nederlanders gezonder gemaakt moeten worden onder andere door een preventiebudget (60…

  Artikel in vaktijdschrift
 • zes artikelen bij elkaar

  In LO Magazine 5 staat een artikelenreeks over visie en doelstellingen in LO. Een inleidend artikel wordt gevolgd door vijf deelartikelen met een ander accent of invalshoek op ‘goed leren…

  Artikel in vaktijdschrift
 • accent op beweegmotieven en verschijningsvormen

  Om kinderen op een pedagogisch- en didactisch verantwoorde wijze te introduceren in de sport- en bewegingscultuur is het van belang dat we inspelen op en oog hebben voor de motieven…

  Artikel in vaktijdschrift
 • accent op verbeteren van bewegingshadelingsbekwaamheid en meervoudeig deelnamebekwaamheid

  Dit accent vindt zijn oorsprong in twee vakconcepten van Crum (2011), namelijk het personalistische bewegingsonderwijsconcept en het kritisch-constructieve  bewegingssocialisatieconcept. In beide vakconcepten is het goed leren bewegen of leren deelnemen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • accent op socialisatie en voorbereiding op de sport- en beweegcultuur

  Goed leren bewegen vanuit een kleuring ‘accenten in socialisatie en voorbereiding op de sport- en beweegcultuur’ (sportonderwijs). Dit accent is door Crum (2011) beschreven als conformistisch sportsocialisatieconcept. Bij sportonderwijs dient…

  Artikel in vaktijdschrift
 • accent op persoonsvorming en identiteitsontwikkeling

  Dit accent vindt zijn oorsprong in het personalistische lichamelijk opvoedingsconcept. Het is een klassieker onder de vakconcepten (Tilborg en Büchner, 1997) en eentje die het verdient om in dit themanummer…

  Artikel in vaktijdschrift
 • accent op gezondheid en fitheid

  Het vak LO werd in het verleden aangeduid als lichamelijke oefening. Daarmee wordt aangegeven dat vooral het lichaam geoefend moet worden om gezond en weerbaar te zijn. Methodieken waren vooral…

  Artikel in vaktijdschrift