Spring naar content

26 publicaties gevonden

 • Op basis van het evaluatieonderzoek komen DSP-groep en USBO advies tot de slotconclusie dat de meerwaarde van de NLsportraad zich op dit moment niet eenvoudig en eenduidig laat omschrijven, maar…

  Rapport
 • een vergelijkend casusonderzoek naar de sociale constructie van integriteit in het Nederlandse voetbal

  Dit onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan zowel het maatschappelijke als wetenschappelijke debat over integriteit in het voetbal. Daartoe zijn twee voorvallen onderzocht, één in het amateur en één…

  Rapport
 • niet meer van deze tijd!

  Artikel in Sport & Strategie over de organisatie van grote sportevenementen.

  Artikel in vaktijdschrift
 • landenrapport: Nederland

  Acht Nederlandse sportbonden zijn onderzocht op hun ‘good governance’. Het onderzoek, uitgevoerd in het najaar van 2017 door het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht, is onderdeel van…

  Rapport
 • het besturen en managen van publieke waardencreatie in voetbalorganisaties

  Leden, supporters, sponsors, overheden, maatschappelijke organisaties en media verwachten in toenemende mate dat voetbalorganisaties bijdragen aan publieke vraagstukken. Als gevolg dienen voetbalbestuurders en -managers nu ook, naast sportieve, culturele en…

  Proefschrift/oratie
 • All over the world, sport events are seen as significant tools for creating positive social impact. This is understandable, as sport events have the power to attract enthusiastic participants, volunteers…

  Rapport
 • position paper

  Sport events are appreciated as important sources of inspiration and positive energy. Yet, for a growing number of people, the negative aspects of sport events have come to cast a shadow…

  Rapport
 • management summary, factsheet 2016/2

  This factsheet contains the management summary of a report on ‘Integrity & sport events’ to be published by the end of March 2016. The report was commissioned by the Dutch…

  Factsheet
 • resultaten van een schoolsportprogramma

  Challenge010 maakt het voor jongeren van scholen uit het Rotterdamse voortgezet onderwijs mogelijk om via hun school in verenigingsverband te sporten. Het programma richt zich hoofdzakelijk op jongeren van 12…

  Rapport