Spring naar content

21 publicaties gevonden

 • Background The objective of this study was to derive evidence-based physical activity guidelines for the general Dutch population. Methods Two systematic reviews were conducted of English language meta-analyses in PubMed…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • programmering van toekomstig onderzoek

  Dit rapport is in opdracht van het NISGZ tot stand gekomen vanuit het Janus Jongbloed Research Centrum van de Rijksuniversiteit Utrecht. Het rapport is geschreven met het oog op de…

  Rapport
 • neuromusculaire ziekten en sport

  In deze publicatie worden de mogelijkheden behandeld voor sporten met een neuromusculaire ziekte. Recent is aangetoond dat bewegen en sport uitsteken met een aantal chronische ziekten gecombineerd kunnen worden. Bepaalde…

  Boek
 • epilepsie en sport

  In dit boekje uit de zesdelige reeks ‘Bewegen voor iedereen’ wordt nader ingegaan op de mogelijkheden van bewegen en sport bij epilepsie. Werd zo’n 25 jaar geleden nog gemeend dat…

  Boek
 • chronische nierinsufficiëntie en sport

  In dit boekje uit de zesdelige reeks ‘Bewegen voor iedereen’ wordt nader ingegaan op de mogelijkheden van bewegen en sport bij chronische nierinsufficiëntie. Sportbeoefening voor jonge patiënten met een chronische…

  Boek
 • syndroom van Marfan en sport

  In deze publicatie wordt nadere voorlichting gegeven over het syndroom van Marfan in relatie tot sportbeoefening. De beschreven richtlijnen voor sportbeoefening kunnen beschouwd worden als een hulpmiddel bij de sportmedische…

  Boek
 • een inventariserend onderzoek

  Dit rapport bevat de verslaglegging van een inventariserend onderzoek naar kwaliteitsbeleid in de sportgezondheidszorg. De verslaglegging bestaat uit een viertal delen: de voorbereiding (hoofdstuk 1 tot en met 4), het…

  Rapport
 • In dit boek geven deskundigen vanuit diverse praktijken, ziekenhuizen en instellingen in Nederland een overzicht van het kennisdomein van de sportgeneeskunde. Het boek omvat vijf delen. In het eerste deel…

  Boek
 • grenzen zoeken, resultaten boeken

  Inaugurele rede uitgesproken bij de aanvaarding van de leerstoel Klinische Sportgeneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Utrecht op 6 december 2007 door prof. dr. Frank J.…

  Proefschrift/oratie