Spring naar content

21 publicaties gevonden

 • kerncijfers en trends uit landelijk onderzoek naar sportblessures in Nederland

  Dit boekje ‘sportblessures driemaal geteld’ bevat de kerncijfers en trends uit het derde landelijke onderzoek naar sportblessures in Nederland, verricht in opdracht van NOC*NSF Breedtesport.

  Brochure
 • strategisch plan 1996-1997

  Notitie die past in het beleidsdocument van de sector sport & gezondheid van NOC*NSF. Aandacht gaat daarbij uit naar de twee programmalijnen binnen de sector; waarbij lijn 1 meer gericht…

  Rapport
 • etiology and prevention

  Epidemiologisch onderzoek naar sportblessures bij de Nederlandse jeugd was gewenst, omdat er duidelijke indicaties bestonden dat in deze onderbelichte populatie een omvangrijk blessureprobleem schuil ging.

  Boek
 • Verslag van een onderzoek naar aard en omvang van sportbeoefening en sportblessures in Nederland in de jaren 1992-1993. In het boek wordt een vergelijking gemaakt van de omvang van de…

  Boek
 • deel 1 van de serie chronische aandoeningen en sport

  In deze serie worden praktische vragen uitvoerig behandeld en worden richtlijnen gegeven voor medici en paramedici die betrokken zijn bij de begeleiding van de sportende chronische patiënt.

  Boek
 • Overzicht van de relaties tussen sporten en bewegen en gezondheidsvraagstukken, waarbij uitvoerig ingegaan wordt op methodologie, risicoprofielen en varianten van sport en gezondheid. De auteurs vertalen onderzoeksresultaten naar concreet toepasbare…

  Boek
 • een verkennende studie naar kosten en baten

  Onderzoek naar de economische waarde van sportief bewegen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat bij verder stimuleren van sportief bewegen dit kan leiden tot een besparing van medische kosten…

  Rapport