Spring naar content

11 publicaties gevonden

 • Een beweegbaan als motoriektest voor schoolleerlingen tussen de 12-15 jaar is er nog niet. Echter is gebleken dat de motoriek binnen deze leeftijdsgroep nog volop in ontwikkeling is. Dit onderzoek…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een beweegparcours als praktische motoriektest in de LO

  In de afgelopen jaren hebben De Haagse Hogeschool en de Vrije Universiteit Amsterdam samen onderzoek gedaan naar een motoriektest die praktisch toepasbaar is in de gymles. In dit onderzoek is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Gymleerkrachten zijn als beweegprofessional dagelijks bezig om bij te dragen aan een leven lang bewegen van de leerlingen. Omdat kinderen steeds minder en minder goed bewegen is het ’leren bewegen’…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een beweegparcours als praktische motoriektest in de LO

  In de afgelopen jaren hebben De Haagse Hogeschool en de Vrije Universiteit Amsterdam samen onderzoek gedaan naar een motoriektest die praktisch toepasbaar is in de gymles. In dit onderzoek is…

  Artikel in vaktijdschrift
 • the importance of play in supporting physical literacy

  This book offers an ecological conceptualisation of physical literacy. Re-embracing our ancestry as hunter gatherers we gain a new appreciation and understanding of the importance of play, not only in…

  Boek
 • a TASC-based perspective of the acquisition of perceptual-motor behaviors

  The concepts of development and learning are discussed in terms of different theoretical orientations to the study of motor behavior. It is argued that although these concepts are commonly used…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Lectorale rede uitgesproken op dinsdag 27 september 2016 door Geert J.P. Savelsbergh. Zijn rede gaat over een talentontwikkelingsmodel, het Athletic Skills Model (ASM). Dit model laat, voortbouwend op bestaande modellen,…

  Proefschrift/oratie
 • Een leven lang bewegen start bij de beheersing van fundamentele motorische vaardigheden. Hier ligt een kans voor het bewegingsonderwijs om zich mee te profileren. In dit artikel wordt ingegaan op de relatie tussen motorische ontwikkeling en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Rede uitgesproken als oratie op 30 september 2009 bij de aanvaarding van het ambt van Vrije Universiteit Amsterdam Desmond Tutu hoogleraar op de gebieden Jeugd, Sport en Verzoening, aan de…

  Proefschrift/oratie
 • de penalty wetenschappelijk ontleed

  Het tweegevecht tussen de doelman en de schutter tijdens een shoot-out is een van de grootste drama’s in de sport. De penalty. Volgens de een – Christiano Ronaldo – ‘een…

  Boek