Spring naar content

7 publicaties gevonden

 • welke aandacht besteden partijen aan sporten bewegen en daaraan gerelateerde onderwerpen in hun partijprogramma's

  Welke politieke partij heeft welke ideeën over sport en bewegen? En hoe concreet zijn die plannen dan? Wat lijken voor een nieuw regeerakkoord kansrijke thema’s waar veel partijen zich over…

  Factsheet
 • Kenniscentrum Sport (voorheen NISB) lanceerde het Beleidsondersteunend Rekenmodel Re-integratie (BOR re-integratie) in 2015. Het instrument geeft zicht op de (maatschappelijke) kosten- en baten van de inzet van sport en bewegen in arbeidsre-integratietrajecten.…

  Online artikel
 • Gemeenten ondersteunen werkloze burgers onder andere met re-integratietrajecten. Inzet van de sportclub biedt hierbij mogelijkheden om mensen te helpen naar meer maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie. De mogelijkheden van de sportclub…

  Online artikel
 • SCP-publicatie Rapportage Sport 2014

  In dit artikel haken inhoudsexperts van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) in op de inhoud van het gelijknamige hoofdstuk uit de SCP-publicatie Rapportage Sport 2014. Zij vatten…

  Verslag
 • het arbeidsrisico van de toekomst

  Steeds vaker wordt sedentair gedrag in verband gebracht met chronische aandoeningen. NISB zet de feiten en mogelijke oplossingsrichtingen helder op een rij.

  Artikel in vaktijdschrift