Spring naar content

64 publicaties gevonden

 • welke bijdrage levert bewegingsonderwijs aan burgerschap?

  In LO Magazine 8 2023 stond een interview met Gert Biesta. In het eerste vervolgartikel in LO Magazine 1 2024 onderzochten we hoe de doeldomeinen kwalificatie, socialisatie en subjectificatie van…

  Artikel in vaktijdschrift
 • geluidsbelasting tijdens de gymles

  In de komende magazines verschijnt een artikelenreeks over het onderzoek Grip op Geluid. Grip op Geluid is een project van Fontys Sporthogeschool waarin onder andere wordt samengewerkt met KVLO. Het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In de wereld van het bewegingsonderwijs spelen de doeldomeinen kwalificatie, socialisatie en subjectificatie een rol voor het verduidelijken van het belang van bewegen. Deze termen, geïntroduceerd door Gert Biesta in…

  Artikel in vaktijdschrift
 • interview met Gert Biesta

  De vakwereld LO is onder invloed van Onderwijs 2032 en Curriculum.nu aan het onderzoeken wat persoonsvorming en beweegidentiteit voor het bewegingsonderwijs betekenen. Gert Biesta onderscheidt drie doeldomeinen: kwalificatie, socialisatie en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een vakontwikkelaar Ger van Mossel

  In dit topic komen LO collega’s aan het woord die naast hun rol als LOdocent ook andere rollen zijn gaan spelen al dan niet in het onderwijs. Ger van Mossel,…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Tijdens de corona pandemie zijn minder volwassenen gaan bewegen en sporten en velen minder uren (Van den Dool, 2020). Jongeren volgden dagenlang online lessen op school en fietsten niet meer…

  Artikel in vaktijdschrift
 • zes artikelen bij elkaar

  In LO Magazine 5 staat een artikelenreeks over visie en doelstellingen in LO. Een inleidend artikel wordt gevolgd door vijf deelartikelen met een ander accent of invalshoek op ‘goed leren…

  Artikel in vaktijdschrift
 • accent op beweegmotieven en verschijningsvormen

  Om kinderen op een pedagogisch- en didactisch verantwoorde wijze te introduceren in de sport- en bewegingscultuur is het van belang dat we inspelen op en oog hebben voor de motieven…

  Artikel in vaktijdschrift
 • accent op verbeteren van bewegingshadelingsbekwaamheid en meervoudeig deelnamebekwaamheid

  Dit accent vindt zijn oorsprong in twee vakconcepten van Crum (2011), namelijk het personalistische bewegingsonderwijsconcept en het kritisch-constructieve  bewegingssocialisatieconcept. In beide vakconcepten is het goed leren bewegen of leren deelnemen…

  Artikel in vaktijdschrift