Spring naar content

48 publicaties gevonden

 • LO in bovenbouw VO

  SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek naar de stand van zaken verricht naar het vak lichamelijke opvoeding (LO) in het gemeenschappelijke deel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Programma’s bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs richten zich steeds vaker op een betere afstemming op de sportvraag van de leerlingen. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om te kiezen uit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • keuzemogelijkheden en structuur van de beroepsgerichte programma’s

  Dit schooljaar start de vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s in de bovenbouw van de basis-, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg (vmbo-bb, -kb en -gl). Welke keuzemogelijkheden zijn er voor leerlingen die…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De planning van lessen en lessenseries, maar ook het maken van een vakwerkplan vormt een wezenlijk onderdeel van ‘onderwijs maken’. Het gaat om planningsafspraken over hoe, wat, wanneer en waar…

  Artikel in vaktijdschrift
 • SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft samen met het Northgo College uit Noordwijk een aantal voorbeeldlessen voor digitalisering in de gymles ontworpen. In deze lessen wordt ICT ingezet als video-instructie en…

  Artikel in vaktijdschrift
 • zelfregulatie in de gymles

  ‘Of ik in de gymles nadenk over wat ik ga doen? Ja natuurlijk, dat doet toch iedereen? Als de leraar aanwijzingen geeft over hoe je je kan verbeteren, dan ga…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Onze school gaat het komend jaar met projecten werken, hebben jullie daar voorbeelden van? Op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat de kwaliteit van de lessen bewegingsonderwijs niet te…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Dit artikel over vakoverstijgende projecten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs geeft antwoord op de volgende vragen: Wat houdt projectmatig werken in? Hoe zet je een project op? Hoe…

  Artikel in vaktijdschrift