Spring naar content

58 publicaties gevonden

 • voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs

  In december 2008 is bij SLO de Handreiking Actieve Leefstijl verschenen. In deze handreiking worden mogelijkheden beschreven om een actieve leefstijl bij jongeren van 12-15 jaar te bevorderen vanuit een multidisciplinaire aanpak in de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Freerunning is hot. Steeds meer jongeren zijn er in hun eigen omgeving mee bezig. Op YouTube bewonderen zij allerlei uitdagende filmpjes. In hoeverre is freerunning geschikt voor bewegingsonderwijs in het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De SLO heeft een digitale webenquête ontwikkeld voor vaksecties lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs. Vier scholen uit het voortgezet onderwijs hebben gedurende twee jaar als pilot de webenquête Gym’s’cool bij leerlingen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • MTB outdoor (3)

  Freebiking in het voortgezet onderwijs is de tweede leerlijn die is ontwikkeld door het netwerk Freesport van de SLO. De dvd is bedoeld voor docenten lichamelijke opvoeding en kan tijdens de lessen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • MTB outdoor (2)

  Freebiking in het voortgezet onderwijs is de tweede leerlijn die is ontwikkeld door het netwerk Freesport van de SLO. De dvd is bedoeld voor docenten lichamelijke opvoeding en kan tijdens de lessen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • biketrial in de gymzaal (1)

  Freebiking in het voortgezet onderwijs is de tweede leerlijn die is ontwikkeld door het netwerk Freesport van de SLO. De leerlijn sluit aan op het basisdocument voor onderbouw vo en bestaat uit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Met de invoering van de tweede fase en de invoering van het vmbo heeft lichamelijke opvoeding in de bovenbouw extra aandacht gekregen. Vakgroepen hebben het programma voor LO aangepast aan…

  Artikel in vaktijdschrift
 • LO in bovenbouw VO

  SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek naar de stand van zaken verricht van het vak lichamelijke opvoeding (LO) in het gemeenschappelijke deel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • vakspecifieke trendanalyse 2015

  Doel van de trendanalyse voor bewegingsonderwijs en sport is het in kaart brengen van de belangrijkste trends en opmerkelijke ontwikkelingen binnen dit leergebied in alle sectoren van het onderwijs. Daarbij…

  Rapport
 • ijkpunten voor het curriculum van het examenvak LO2 vmbo-gl/tl

  Deze publicatie bevat toetsvoorbeelden voor het schoolexamenvak Lichamelijke Opvoeding 2 voor vmbo-gl/tl. het doel hiervan is om de eindtermen te concretiseren en docenten beter in staat stellen om de praktische…

  Handboek / handleiding