Spring naar content

62 publicaties gevonden

 • freesport in VO

  SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling heeft videobeelden van negen freesporten verzameld op diverse scholen van het voortgezet onderwijs en als ‘doorkijkjes’ op www.bewegingsonderwijs.slo.nl gezet. Het freesportproject is in 2013 afgesloten. In dit artikel…

  Artikel in vaktijdschrift
 • betrokkenheid bij de les LO als groepsgebeuren

  In 2007 is het Basisdocument bewegingsonderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs verschenen. In het basisdocument worden vier sleutels onderscheiden als referentiekader voor kwaliteit. Eén van de vier sleutels is ‘bewegen beleven’. Het ‘bewegen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • In 2009-2011 draait de SLO samen met enkele scholen uit het voortgezet onderwijs de veldaanvraag ‘Streetsport’. Het doel van deze veldaanvraag is dat de deelnemende scholen hun leerlingen proberen te stimuleren tot deelname aan ‘streetsport-achtige…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Het W.J.H. Mulier Instituut voert op dit moment een landelijk onderzoek uit naar de invloed van de school(omgeving) op het beweeg- en sportgedrag van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. In dit…

  Artikel in vaktijdschrift
 • voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs

  In december 2008 is bij SLO de Handreiking Actieve Leefstijl verschenen. In deze handreiking worden mogelijkheden beschreven om een actieve leefstijl bij jongeren van 12-15 jaar te bevorderen vanuit een multidisciplinaire aanpak in de…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Freerunning is hot. Steeds meer jongeren zijn er in hun eigen omgeving mee bezig. Op YouTube bewonderen zij allerlei uitdagende filmpjes. In hoeverre is freerunning geschikt voor bewegingsonderwijs in het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • De SLO heeft een digitale webenquête ontwikkeld voor vaksecties lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs. Vier scholen uit het voortgezet onderwijs hebben gedurende twee jaar als pilot de webenquête Gym’s’cool bij leerlingen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • MTB outdoor (3)

  Freebiking in het voortgezet onderwijs is de tweede leerlijn die is ontwikkeld door het netwerk Freesport van de SLO. De dvd is bedoeld voor docenten lichamelijke opvoeding en kan tijdens de lessen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • MTB outdoor (2)

  Freebiking in het voortgezet onderwijs is de tweede leerlijn die is ontwikkeld door het netwerk Freesport van de SLO. De dvd is bedoeld voor docenten lichamelijke opvoeding en kan tijdens de lessen…

  Artikel in vaktijdschrift
 • biketrial in de gymzaal (1)

  Freebiking in het voortgezet onderwijs is de tweede leerlijn die is ontwikkeld door het netwerk Freesport van de SLO. De leerlijn sluit aan op het basisdocument voor onderbouw vo en bestaat uit…

  Artikel in vaktijdschrift