Spring naar content

49 publicaties gevonden

 • ijkpunten voor het curriculum van het examenvak LO2 vmbo-gl/tl

  Deze publicatie bevat toetsvoorbeelden voor het schoolexamenvak Lichamelijke Opvoeding 2 voor vmbo-gl/tl. het doel hiervan is om de eindtermen te concretiseren en docenten beter in staat stellen om de praktische…

  Handboek / handleiding
 • basisdocument in beeld

  De dvd-set Basisdocument in beeld met bijbehorende website is het eindproduct van het SLO-netwerk Aan de slag met digitale beelden. De beelden dienen samen met de beschrijvingen van het Basisdocument…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • een leerplan lichamelijke opvoeding

  De invoering van de basisvorming betekent voor het voortgezet onderwijs in ons land een grote verandering. De essentie van de basisvorming is een grondige modernisering van het onderwijsprogramma in de…

  Boek
 • een verkenning van doorlopende leerlijnen in het bewegingsonderwijs in de basisvorming

  Het thema Doorlopende Leerlijnen is een hot item. Het is een kwaliteitscriterium voor goed onderwijs en een goed leerproces van de leerlingen. Leerlingen zijn degenen die moeten ervaren dat leerlijnen…

  Rapport
 • sport, bewegen en onderwijs

  Dit hoofdstuk gaat over jeugd, sport en onderwijs. Hoe ziet het sport- en beweeggedrag van de schoolgaande jeugd anno 2010 er uit? Waar sporten of bewegen zij? Wie brengen de…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • heen en weer 2, een introductie in tennis, tafeltennis, beachball en squash

  In de kerndoelen voor de basisvorming vormen de racketspelen een verplicht onderdeel van het spelonderwijs. Vaak wordt gekozen voor badminton, omdat dit spel makkelijk te organiseren is en ook snel…

  Boek
 • 'meisjes en jongens' en 'sportoriëntatie', twee niet-domeingebonden thema's

  De lichamelijke opvoeding in de basisvorming bestaat normaal gesproken uit lessen spel, turnen, bewegen en muziek, zelfverdediging en atletiek. Dat zijn de domeinen van de kerndoelen basisvorming. Het is echter…

  Boek