Spring naar content

49 publicaties gevonden

 • onderzoek naar relaties tussen de school(omgeving) en het beweeg- en sportgedrag van leerlingen, samenvatting en slotbeschouwing

  Het onderzoek School, Bewegen en Sport richt zich op de betekenis van de school voor het beweeg- en sportgedrag van schoolgaande kinderen. Er is nog niet veel onderzoek beschikbaar waaruit…

  Verslag
 • brochure met antwoorden op veel gestelde vragen over sportoriëntatie en -keuzeprogramma's in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs

  In deze brochure ‘Sportoriëntatie en -keuze’ komen 24 veel gestelde vragen aan de orde over het opzetten van sportoriëntatieprogramma’s in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De brochure is bedoeld…

  Brochure
 • trendanalyse voor lichamelijke opvoeding in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs

  Deze brochure is het verslag van een gefaseerde trendanalyse voor het vak lichamelijke opvoeding in het gemeenschappelijke deel van de examenprogramma’s voor vmbo, havo en vwo. Het gehele onderzoek bestond…

  Rapport
 • onderzoek naar relaties tussen de school(omgeving) en het beweeg- en sportgedrag van leerlingen

  Verontrustende berichten over de toename van overgewicht hebben ertoe geleid dat er steeds meer aandacht is voor het stimuleren van het sport- en beweeggedrag van de jeugd. Landelijke cijfers maken…

  Boek
 • beweeg- en sportmotieven van leerlingen

  Presentatie van dhr. Ger van Mossel van het W.J.H. Mulier Instituut, gehouden tijdens de Dag van het Sportonderzoek, 7 oktober 2010. Deze presentatie gaat over de beweeg- en sportmotieven van…

  Website
 • werkboek

  Met dit werkboek krijg je een beeld van je sportgedrag. De opdrachten worden verdeeld over klas 1, 2 en 3.

  Werkboek / instrument
 • voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs

  In deze handreiking worden allerlei mogelijkheden gegeven om een actieve leefstijl bij jongeren te bevorderen vanuit een integrale aanpak in de schoolse situatie. Het uitgangspunt van deze handreiking is dat…

  Rapport
 • liber amicorum voor Harry Stegeman

  Een boek speciaal voor Harry Stegeman, ter gelegenheid van het afronden van zijn ruim veertigjarige carrière. Vrienden en vakgenoten zijn benaderd om te schrijven over hun visie op bewegingsonderwijs met…

  Boek
 • De lessenserie Duursport is een initiatief van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) binnen de goodpractice lessenreeksen. Als docent werkzaam in het werkveld van het bewegingsonderwijs, merk ik een steeds grotere…

  Handboek / handleiding