Spring naar content

13 publicaties gevonden

 • de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten vergeleken

  De Atlas voor gemeenten 2019 heeft als thema groei & krimp. Welke gemeenten groeien en welke krimpen? Welke factoren spelen een rol in het verklaren van groei en krimp? En…

  Boek
 • de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten vergeleken

  Het onderzoek van Atlas voor gemeenten richt zich op verschillende beleidsterreinen waar lokale, regionale en centrale overheden zich mee bezighouden. De Atlas voor gemeenten van 2018 heeft als thema cultuur,…

  Boek
 • de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten vergeleken, Geluk

  De Atlas voor gemeenten bevat ieder jaar een ranglijst met een samengestelde index voor de woonaantrekkelijkheid en de sociaal-economische positie van steden. De ‘Atlas voor gemeenten 2017’ heeft als thema…

  Boek
 • de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten vergeleken, erfgoed

  De ‘Atlas voor gemeenten 2015’ heeft als thema Erfgoed. Wat is de waarde en het belang van een historische binnenstad voor Nederlandse steden? En hoe waarderen mensen musea en monumenten in…

  Boek
 • In gemeenten waar het meest geproduceerd wordt, is over het algemeen ook het meeste werk. Maar dat zijn niet altijd de gemeenten waar de inwoners de meeste kans op werk…

  Boek
 • De Atlas voor gemeenten 2003 vergelijkt de vijftig grootste gemeenten van Nederland op tal van indicatoren die de sociaal-economische positie en de aantrekkelijkheid als werk- en woonplaats bepalen. De Atlas…

  Boek
 • De Atlas voor gemeenten presenteert sinds 1997 de belangrijkste kenmerken van de grootste gemeenten van Nederland, en vergelijkt de ontwikkeling van die gemeenten met elkaar. De atlas informeert burgers en…

  Boek
 • Deze Atlas heeft als thema cultuur. Groeisteden bieden inwoners te weinig cultuur. Op den duur komt hierdoor de leefbaarheid onder druk te staan, aldus de Atlas voor gemeenten 2007. Nieuwe…

  Boek
 • De Atlas voor gemeenten vergelijkt de 50 grootste Nederlandse gemeenten op 40 punten. Elk jaar is er een specifiek thema dat extra wordt uitgelicht. Dit jaar ligt de focus op…

  Boek
 • Welke gemeente krijgt het meeste last van de kredietcrisis? Hoe ziet de bevolkingssamenstelling er in de gemeenten uit, hoe is het met de leefbaarheid en veiligheid in wijken gesteld? Welke…

  Boek