Spring naar content

4 publicaties gevonden

  • handleiding voor economisch evaluatieonderzoek bij gezondheidsbevordering

    In Nederland worden op grote schaal interventies ontwikkeld om de gezondheid te bevorderen. Inzicht in kosteneffectiviteit van preventie is van maatschappelijk belang opdat keuzes gemaakt kunnen worden voor investering in…

    Handboek / handleiding
  • kansen voor het Nederlandse volksgezondheidsbeleid

    Kosteneffectiviteit (doelmatigheid) is één van de pijlers van het Nederlandse volksgezondheidsbeleid. In dit literatuuroverzicht worden een tiental preventieve interventies gesignaleerd met een gunstige verhouding tussen de kosten en de te…

    Rapport