Spring naar content

1 publicatie gevonden

  • een onderzoek in opdracht van NOC*NSF

    In dit onderzoek naar etnische tweedeling in de sport in Nederland komen verschillende vormen van etnische concentratie aan de orde, zoals de samenstelling van allochtone teams, de oprichting van eigen…

    Rapport