Spring naar content

17 publicaties gevonden

 • Van de leraar lichamelijke opvoeding (LO) wordt verwacht dat hij zichzelf blijft ontwikkelen en een bijdrage levert aan de verdere professionalisering van zijn eigen functioneren, zijn vakgroep en mogelijk het…

  Artikel in vaktijdschrift
 • ALO Eindhoven legt uit (2)

  We hebben de verschillende ALO’s uitgenodigd in het praktijkkatern hun visie in dit blad te delen met de lezers. Fontys Hogeschool Eindhoven maakt van de gelegenheid gebruik en komt met…

  Artikel in vaktijdschrift
 • ALO Eindhoven legt uit (1)

  Het opleiden van de nieuwe generaties gymleraren is een mooie taak. Elke lichting van afgestudeerden vormt namelijk een nieuwe belofte om de kinderen in Nederland te voorzien van het best…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Met het ‘mengpaneel motiverend beoordelen’ gepresenteerd eerder in dit topic, kan een beoordeling motiverender gemaakt worden. Om dit te illustreren zijn principes uit het mengpaneel toegepast en uitgeprobeerd binnen een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een spelleergang van tikspelen naar softbal(vormen)

  Ondanks het feit dat softbal een zeer kleine georganiseerde sport in Nederland is, is het sportspel erg populair in het bewegingsonderwijs. Het succesvol wegslaan van een bal gevolgd door een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een spelleergang van tikspelen naar softbal(vormen)

  Ondanks het feit dat softbal een zeer kleine georganiseerde sport in Nederland is, is het sportspel erg populair in het bewegingsonderwijs. Het succesvol wegslaan van een bal gevolgd door een…

  Artikel in vaktijdschrift
 • 3

  Dit artikel uit een reeks van 3 gaat over softbal in het bewegingsonderwijs. In artikel 1 en 2 zijn de visie op spelonderwijs en de eerste acht spelvormen van de…

  Artikel in vaktijdschrift