Spring naar content

6 publicaties gevonden

 • fostering the capability for lifelong physical activity by developing agency in students in secondary pre-vocational education schools in the Netherlands

  Onderzoek naar hoe scholen een sleutelrol kunnen spelen in het ontwikkelen van de capability van VMBO leerlingen om hun leven lang fysiek actief te blijven. Het onderzoek start vanuit de…

  Proefschrift/oratie
 • what can we learn from student perspectives?

  Regular physical activity (PA) contributes to lifelong health and well-being. Adolescents in the Netherlands do not engage in sufficient PA, leading to serious health risks. The purpose of this study…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • gezond in beweging

  Dit handboek bevat informatie over actuele projecten en initiatieven op het gebied van sport- en bewegingsstimulering van de jeugd. Het achterliggende motief van het handboek is de bevordering van de…

  Handboek / handleiding
 • uitgangspunten voor een strategische visie op bewegingsstimulering van kinderen tot 18 jaar met een chro

  Het project Sport en bewegen voor chronisch zieke jeugd is gericht op een integraal bewegingsstimuleringsbeleid voor kinderen met een chronische ziekte of aandoening. Ondanks dat er goede en veelbelovende initiatieven…

  Rapport