Spring naar content

4 publicaties gevonden

 • effecten van beleidsondersteuning op de ontwikkeling van gemeentelijke intersectorale samenwerking

  Het belang van lokaal integraal gezondheidsbeleid wordt landelijk steeds vaker benadrukt. Intersectorale samenwerking wordt gezien als een voorwaardenscheppend proces om te komen tot formulering van integraal beleid. Echter, lokaal worden…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • de rol van het gemeentelijk management

  Intersectorale samenwerking zowel op strategisch (bestuurders), tactisch (managers) als operationeel niveau (beleidsmedewerkers) binnen een gemeentelijke organisatie wordt gezien als een voorwaardenscheppend proces om te komen tot formulering van integraal beleid.…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • lokale begeleiding bij het ontwikkelen van integraal gezondheidsbeleid

  Uit onderzoek blijkt dat integraal beleid gemeentelijke bestuurders en ambtenaren wel aanspreekt, maar dat slechts weinig gemeenten erin slagen om intersectorale samenwerking tussen beleidssectoren te realiseren. Belangrijke knelpunten bij het…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • intersectorale samenwerking vanuit het perspectief van gemeenten

  De casus overgewicht maakt duidelijk dat de verschillende gemeentelijke beleidsterreinen niet bewust en vanuit parallelle belangen intersectoraal samenwerken. Geconcludeerd wordt dat over de invloed van afdelingshoofden op de onderlinge samenwerking…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift